VZHOD / ZAHOD

MEJA SKOZI FILM IN ZGODOVINO

1945-1954-2025

Meja je pojem, s katerim največkrat označujemo delitev. Loči »nas« od »njih«, znano od neznanega, narode med seboj. A burna evropska zgodovina nas uči, da meje niso naravne prepreke, temveč prostori, ki se pogosto spreminjajo v območja prehodov, izmenjav in srečevanj.

Večletni projekt VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 preko gibljivih podob raziskuje življenje ob slovensko-italijanski meji.

Bogata partnerska mreža priča o kompleksnosti projekta, ki želi preko številnih aktivnosti (simpozij, retrospektiva, razstava, produkcija publikacij in dokumentarnih zapisov, procesi restavriranja in digitalizacije ter didaktičnega gradiva) ovrednotiti našo skupno avdiovizualno dediščino in jo prikazati tudi v mednarodnem prostoru.

Prva retrospektiva in simpozij, ki se bo odvijal od 9. do 16. maja 2022, v središče diskusije postavlja Trst. To strateško mesto v boju za severnojadransko mejo zaznamujejo problematični odnosi med zavezniki na Vzhodu in Zahodu ter retorika hladne vojne.

Projekt je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in nadgrajuje vsebine, ki bodo znotraj EPICentra usmerjene v pripovedovanje burne preteklosti, zgodovine dvajsetega stoletja vzdolž slovensko-italijanske meje.